Monthly Archives: Luty 2017

36 posiedzeniu Sejmu

W piątek 24 lutego miałam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z połączonych komisji: Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2015r. Odniosłam… Read more »

Wizyty w Świeciu i Gródku

Dziś kilka spotkań w Świeciu i w Gródku. Rozmawialiśmy o lokalnych problemach, o reformie edukacji i pracach w parlamencie. Na koniec naszej wizyty miłe przyjęcie w Parafii pw. Miłosierdzia Bożego… Read more »

Spotkania w terenie

Wśród nich owocne i miłe spotkanie z przyjaciółmi z Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” przy Ciech Soda Polska S.A. Rozmawialiśmy o pracach w parlamencie dotyczących polityki społecznej, problemach Spółek Skarbu… Read more »

Zakończyło się 35 posiedzenie Sejmu RP

Posłowie przez aklamację podjęli uchwałę w sprawie upamiętnienia 75. rocznicy powstania Armii Krajowej, uczcili 150. rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego ,,Sokół” oraz chwilą ciszy ofiary pierwszej masowej deportacji ludności polskiej na… Read more »