Program „Czyste Powietrze”

W dniu 27 lipca Minister Środowiska Henryk Kowalczyk wraz z przedstawicielami NFOŚ przedstawili priorytetowy program „Czyste Powietrze”. Resort środowiska poinformował o szkoleniach dotyczących programu, które będą prowadzone w gminach.
Program zakłada finansowanie zarówno termomodernizacji, jak i źródła ciepła, celem podniesienia efektywności energetycznej całego zasobu mieszkaniowego.
Na tego typu działania Rząd PiS przeznaczy 103 mld zł od 2018 do 2029 r.
Za złą jakość powietrza w Polsce odpowiada przede wszystkim spalanie odpadów i słabej jakości opał w domowych, często przestarzałych piecach.
Dlatego jednym z elementów koniecznych do jej poprawy jest wsparcie finansowe. Przewiduje je podpisane (7.06.2018 r.), pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) a 16 Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska (WFOŚiGW) i Bankiem Ochrony Środowiska, porozumienie w sprawie realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.
Program będzie realizowany w latach 2018-2029. Jego budżet opiewa na 103 mld złotych, z czego finansowanie w formie dotacji to 63,3 mld zł, a w formie pożyczek zwrotnych 39,7 mld zł. Pieniądze zostaną przeznaczane w szczególności na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła.
Wysokość dofinansowania w przypadku dotacji wahać się będzie od 40 do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, zależności od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.
Tym samym właściciele domów, których dochody są najniższe otrzymają do 90% dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach programu. Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł.
Zakłada się, że w ramach programu termomodernizacji zostanie poddanych ponad 3 mln domów.

Wizyta w Czarnogórze

Podczas oficjalnej wizyty w Czarnogórze, delegacja Polska złożyła wizytę w Ministerstwie Gospodarki w Podgoricy.
Spotkaliśmy się z Sekretarzem Stanu ds. Energii Panem Nicola Vujoviciem, i Dyrektorem Generalnym w Dyrekcji ds. Górnictwa i Badań Geologicznych Panią Biljana Jestrović.
W trakcie rozmów poruszaliśmy kwestie dotyczące energetyki i górnictwa. Mówiliśmy o naszym głównym surowcu energetycznym- węglu i ważnych inwestycjach w zakresie energetyki i innowacjach. Jako członek Komisji Energii i Skarbu Państwa podkreślałam przeprowadzoną przez Sekretarza Stanu Grzegorza Tobiszowskiego reformę górnictwa i jej historyczny sukces – bardzo pozytywnie ocenioną przez Bank Światowy.
Sekretarz Stanu ds. Energii Nicola Vujovic nie krył zadowolenia z naszej wizyty. Zaproponował współpracę w zakresie górnictwa i chęć nawiązania współpracy z Ministrami Krzysztofem Tchórzewskim i Grzegorzem Tobiszowskim oraz polskimi firmami z branży energetycznej i górniczej.
Minister Energii z Czarnogóry wyraził chęć przyjazdu do Polski i nawiązania współpracy.
Spotkaliśmy się również z Ministrem Kultury Panem Aleksandar Bogdanović, który nawiązał do rozpoczętej współpracy z Wicepremierem Glińskim i przedstawicielami Czarnogóry w zakresie podpisania porozumienia o współpracy między krajami.

Dzień wcześniej spotkaliśmy się z Przewodniczącym Parlamentu Czarnogóry Panem Ivan Brajović oraz Wiceprzewodniczącym Bronimir Gvozdenović, a także z Przewodniczącym Komisji Turystyki, Rolnictwa, Ekologii i Planowania Przestrzennego parlamentu Czarnogóry dr Petar Ivanović.
Rozmawialiśmy o współpracy gospodarczej, przede wszystkim w obszarze turystyki, rolnictwa, ochrony środowiska, energetyki, górnictwa i infrastruktury. Wymieniliśmy też doświadczenia związane z pracą parlamentów obu krajów Polski i Czarnogóry.

Polski Fundusz Rozwoju zapewni PES-ie finansowanie i dalszy rozwój

W tym tygodniu obiegła nasz region wspaniała wiadomość!
PFR (Polski Fundusz Rozwoju) zapewni firmie PESA finansowanie i dalszy rozwój. Przedsiębiorstwo zatrudniające 3500 tysiąca pracowników, posiadające własne produkty i zasoby produkcyjne, dysponujące dużym potencjałem przemysłowym dla regionu i całej Polskiej gospodarki, popadło w ogromne problemy finansowe. Dlatego też, dzięki staraniom również naszym, PFR zapewni spółce PESA podniesienie kapitału w kwocie 300 mln zł, co przyczyni się do jej rozwoju i stabilizacji. Wyrażam ogromną nadzieję, że produkty PESY na nowo będą przynosić sukcesy i korzyści dla Bydgoszczy, regionu i całej Polski oraz na rynkach zagranicznych.
Panie Premierze, dziękujemy.

Wizyta w Sejmie Dzieci z Inowrocławia

W tym tygodniu gościłam w Sejmie grupę dzieci i młodzieży z Inowrocławia i okolic, na co dzień trenujących piłkę nożną. Wspaniała wizyta!
Dzieci i młodzież wraz z opiekunami zwiedzili Sejm oraz przyboczne budynki. Przy tej okazji wraz z przewodnikiem przekazaliśmy gościom mnóstwo wiedzy o Sejmie i pracy parlamentarnej.
Radość i uśmiechy świadczą o tym, że warto podejmować inicjatywy dla takich wspaniałych gości.
Dziękuję opiekunom z Panem Krzysztofem na czele, dzieciom, młodzieży oraz Stowarzyszeniu „Fulguris” i Akademii Piłkarskiej „Błękitni” Inowrocław.

Bydgoska Katedra otrzymała 400 tysięcy na konserwację i renowację

Bydgoska Katedra otrzymała 400 tysięcy na konserwację i renowację z ogólnej rezerwy budżetu.

Kilkumiesięczne działania zaowocowały.
Pan premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o przyznaniu bydgoskiej katedrze pw. Św. Marcina i Mikołaja kwoty 400 tys. zł na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich ołtarza głównego w katedrze.
Przed kilkoma miesiącami w trakcie prowadzonych prac konserwatorskich odkryto w świątyni malowidła i krypty. To wspaniałe odkrycie, ale również dodatkowy wydatek, ponieważ wymagają odrestaurowania i zabezpieczenia.
Prace konserwatorskie i renowacyjne w bydgoskiej katedrze trwają od wielu lat. Wiele zostało już zrobione, ale jest jeszcze dużo do wykonania.
Katedrę przy okazji konferencji prasowej odwiedzili dziennikarze, po której oprowadził nas ks. prałat Stanisław Kotowski.
Będę dalej wspierać tę ważną dla Bydgoszczan i mieszkańców i całego regionu najstarszą świątynię w Bydgoszczy.
Fot. J.Nowacki

550 lecie Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej

W 550 lecie Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej na Zamku Królewskim na Zgromadzeniu Narodowym przemawiał Prezydent RP Andrzej Duda.
” Parlamentaryzmu nikt Polakom nie narzucił, mamy go w genach. Podważanie wyniku wyborów, odbieranie wybranej przez Naród większości parlamentarnej prawa decydowania o sprawach państwa jest pogwałceniem zasad demokracji”.

Konferencja w Tucznie

W Tucznie na Zamku i na Stacji badawczej D&B odbyła się konferencja wraz z warsztatami pn. Porozumienie Paryskie szansą zrównoważonego rozwoju – Polski punkt widzenia.
Organizatorem tego ważnego przedsięwzięcia były związki zawodowe: NSZZ Solidarność, OPZZ, Federacja Związków Zawodowych oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, Inicjatywa Górnictwa.
Na konferencji poruszono przede wszystkim kwestie dot.COP24 w zakresie górnictwa oraz pochłaniania dwutlenku węgla poprzez naturalne regulacje, takie jak odpowiednie nasadzenia leśne i badania jego ilości w atmosferze. Eksperci przedstawili informacje i badania wykonywane przez stację badawczą, a także profesor Szyszko omówił i pokazał ogromne pola badawcze mające na celu regulacje i pochłanianie dwutlenku węgla.
Na tę okoliczność miałam przyjemność posadzić dąb – symbol pochłaniania dwutlenku.

 

Triathlon Bydgoszcz

Czas sportowych emocji nie ustaje.
Od 7 lipca ponad 4000 zawodników startuje w dwudniowych zawodach Triathlon w Bydgoszczy, których organizatorem jest ENEA S.A.
Triathlonowe zawody to trzy konkurencje: pływanie, kolarstwie i bieg na różnych dystansach.

66 Posiedzenie Sejmu

66. posiedzenie Sejmu zakończone
Posłowie uchwalili pakiet pilnych rządowych ustaw o odpadach oraz o Inspekcji Ochrony Środowiska. Sejm włączył się w ten sposób w rozwiązanie problemu porzucania odpadów oraz nasilonego ostatnio zjawiska pożarów miejsc ich składowania. Izba przyjęła ustawę wprowadzającą dopłaty do czynszów w pierwszych latach najmu mieszkania. Posłowie rozpoczęli też parlamentarne prace nad przekształceniem użytkowania wieczystego we własność. Sejm podjął również uchwałę w sprawie powołania komisji śledczej ds. VAT.
W holu głównym Sejmu zaprezentowano okolicznościowy znaczek pocztowy z okazji 550-lecia – Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej.

Ustawy uchwalone przez Sejm.
Znowelizowano ustawy o odpadach oraz ustawę o Inspekcji Ochrony Środowiska. Ich wejście w życie ma pomóc w rozwiązaniu problemu porzucania odpadów przez podmioty nimi gospodarujące w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Projekt jest legislacyjną reakcją na nasilone w ostatnim czasie zjawisko pożarów miejsc magazynowania lub składowania odpadów. Rząd dostrzegł też problem, że w wielu wypadkach z wnioskiem o wydanie zezwolenia na gospodarowanie odpadami występowały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, których sytuacja finansowa nie jest wystarczająca dla zabezpieczenia przed negatywnymi skutkami prowadzonej działalności. Wśród rekomendowanych rozwiązań jest m.in. nałożenie na firmy działające w tej branży obowiązku posiadania odpowiednich zabezpieczeń na wypadek konieczności pokrycia kosztów usunięcia i zagospodarowania porzuconych odpadów oraz objęcie miejsc magazynowania odpadów monitoringiem.

Z kolei projekt nowelizacji ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska ma zwiększyć bezpieczeństwo ekologiczne, zapewnić stabilny system finansowania badań i ocen stanu środowiska oraz wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Ma pomóc przeciwdziałać m.in. porzucaniu odpadów komunalnych i niebezpiecznych w miejscach do tego nieprzeznaczonych (np. wyrobiskach i nielegalnych magazynach), nielegalnemu demontażowi pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niezgodnemu z przepisami przemieszczaniu odpadów z zagranicy.

Nowelizacja ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej to kolejny dokument, którego przyjęcie wpłynie na jakość środowiska naturalnego – przede wszystkim pomoże w walce z zanieczyszczającym powietrze smogiem.

Sejm uchwalił ustawę o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach mieszkania, wypełniającą obietnicę złożoną przez Prezesa Rady Ministrów w exposé. Nowe rozwiązania mają pomóc rozwiązać problem braku mieszkań dla osób, których dochody są zbyt wysokie, by ubiegać się o mieszkania gminne i jednocześnie zbyt niskie, aby mogły zaciągnąć kredyt na zakup własnego mieszkania. Rząd szacuje, że adresatami projektu może być ok. 40 proc. społeczeństwa. Są to szczególnie ludzie młodzi, rozpoczynający karierę zawodową, których zarobki są relatywnie niewielkie, a formy zatrudnienia (umowy cywilnoprawne lub o pracę na czas określony). W przyszłości mogą to być rozwiązania optymalne także dla osób starszych, które – wzorem rozwiązań występujących w krajach zachodnich – powinny być zainteresowane mieszkaniami na wynajem połączonymi z dodatkowymi usługami opiekuńczymi. Dopłaty do czynszów będą adresowane do gospodarstw domowych o określonym poziomie dochodów. Wysokość dopłat ma zależeć od kosztów budownictwa mieszkaniowego na danym terenie oraz powierzchni mieszkania (ograniczonej z kolei liczbą członków gospodarstwa domowego: im liczniejsze gospodarstwo domowe tym wyższe dopłaty). Projektowane rozwiązania wejdą w życie 1 stycznia 2019 r.

Kolejna istotna propozycja rządu przyjęta przez Sejm to ustawa, która ma umożliwić zbudowanie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Jego cel to zapewnienie niezakłóconego świadczenia usług kluczowych z punktu widzenia państwa i gospodarki oraz usług cyfrowych. Wymaga to osiągnięcia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa systemów informacyjnych służących do świadczenia tych usług.
Przyjęta ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim dotyczy m.in. stworzenia podstaw prawnych zniesienia gminy Ostrowice oraz włączenia jej terytorium do gmin sąsiednich bez przenoszenia na gminy ciężarów związanych z obsługą i spłatą zobowiązań gminy Ostrowice.

Nowelizacja ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ma na celu wykonanie przepisów unijnych w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystaniem i ujawnianiem.

Izba znowelizowała też ustawę o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Ustawa znosi obowiązujący w przepisach podział kompetencji pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie przekazywanych przez podmioty skupujące mleko miesięcznych informacji o ilości skupionego mleka.

Sejm znowelizował ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych. Określa ona nowe zasady lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej, pochodzących z wykupu niektórych aktywów, wchodzących w skład portfela Funduszu.

Izba przyjęła nowelizację ustawy – Ordynacja podatkowa, której celem jest przeciwdziałanie wykorzystaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Projekt przewiduje zmianę dotyczącą informowania klienta przez banki o fakcie zamrożenia rachunku. Obecnie nie mogą one informować przedsiębiorcy o dokonaniu blokady na żądanie szefa KAS, ponieważ stanowiłoby to naruszenie zakazu, określonego w Ordynacji podatkowej. Prawo takie ma jedynie szef KAS i może to zrobić dopiero po doręczeniu decyzji bankowi. W projekcie zaproponowano, aby banki informowały podmiot kwalifikowany o żądaniu lub dokonaniu blokady wyłącznie na jego wniosek, po uprzednim potwierdzeniu przez Szefa KAS, że przekazane żądania blokady rachunków tego podmiotu kwalifikowanego zostały wykonane.

Posłowie znowelizowali też ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym. Ustawa wprowadza tzw. test PPP – minister ds. rozwoju regionalnego będzie obowiązkowo wydawał niewiążącą opinię nt. realizacji projektów w innej formule niż PPP, finansowanych z budżetu państwa w kwocie co najmniej 300 mln zł. Nowe przepisy wynikają bezpośrednio ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i mają na celu usunięcie barier prawnych dla partnerstwa publiczno-prywatnego, tak aby uwolnić potencjał kapitału prywatnego.

Celem ustawy o ratyfikacji Trzeciego Protokołu do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzonego w Strasburgu 6 marca 1959, jest określenie sytuacji prawnej majątku, aktywów i działalności Banku Rozwoju Rady Europy oraz statusu prawnego organów Banku i jego funkcjonariuszy. Instytucja ta, będąca jedną z najstarszych międzynarodowych instytucji finansowych w Europie z wyjątkowo silnym mandatem społecznym, powołana została do finansowania (na preferencyjnych warunkach) celów społecznych. Polska należy do grupy państw docelowych, które są beneficjentami ok. 60 proc. całkowitego wolumenu pożyczek. Korzystają z nich m.in. samorządy oraz instytucje finansowe. Środki były wykorzystywane m.in. na wspieranie społecznego budownictwa czynszowego, łagodzenie skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego w regionie śląskim, ochronę przeciwpowodziową dorzecza Odry i Wisły.

Skrócenie czasu przygotowania inwestycji mieszkaniowej z 5 lat do roku oraz określenie standardów dla tych inwestycji – to cel specustawy mieszkaniowej. Standardy dotyczą odległości budowanych inwestycji od szkół, czy przystanków komunikacji miejskiej. Specustawa pozwoli na „uruchomienie” gruntów, które dotąd nie były brane pod uwagę przy budownictwie mieszkaniowym, w tym gruntów rolnych w administracyjnych granicach miast, a także pokolejowych, powojskowych i poprzemysłowych.

Ostatnią uchwaloną tego dnia ustawą była nowela o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Nowe regulacje zakładają przyspieszenie tempa wzrostu nakładów finansowych na publiczny system ochrony zdrowia, tak by nie mniej niż 6 proc. PKB było przeznaczane na ten cel od 2024 r. Wcześniej zakładano, że nastąpi to w roku 2025. Ustawa ma zrealizować jeden z zapisów porozumienia ministra zdrowia z przedstawicielami Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy z 8 lutego. W 2018 r. wysokość finansowania ma być nie niższa niż 4,78 proc. PKB; w 2019 – 4,86; w 2020 – 5,03; w 2021 – 5,30; w 2022 – 5,55; zaś w 2023 r. 5,80 proc. PKB.

I czytania

Sejm rozpoczął parlamentarne prace nad projektem ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. To koniec użytkowania wieczystego w budownictwie mieszkaniowym od 1 stycznia 2019 r. Tego dnia z mocy prawa użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi zostanie przekształcone z mocy prawa w prawo własności na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych. Projektowane rozwiązania obejmą ponad 2,5 mln obywateli (użytkowników wieczystych zamieszkujących w budynkach mieszkalnych położonych na gruntach publicznych, będących własnością Skarbu Państwa i samorządu terytorialnego). Według nowych przepisów zamiast obecnych rocznych opłat za użytkowanie wieczyste przyszli właściciele gruntów będą płacić roczne opłaty przekształceniowe – przez 20 lat od dnia przekształcenia. Uzasadnienie projektu przedstawił wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń. Projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Infrastruktury oraz do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

W czwartek w Sejmie odbyło się też I czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, mającej na celu ujednolicenie opłat gruntów. Zaproponowana nowelizacja ma uporządkować i ujednolicić w skali kraju zasady opodatkowania gruntów, przez które przebiega infrastruktura liniowa, służąca do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów lub energii elektrycznej oraz infrastruktura telekomunikacyjna. Do tej pory nie było przepisów regulujących wprost opodatkowania tych gruntów. Uzasadnienie projektu przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii Tadeusz Skobel.

Inne decyzje podjęte przez Sejm

Sejm przyjął w uchwałach sprawozdanie z wykonania budżetu oraz informację o działalności Rady Mediów Narodowych w 2017 roku. Izba przyjęła także sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2017 roku wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji.