24 posiedzenie Sejmu

Rozpoczęliśmy posiedzeniem Klubu PiS, następnie posiedzenie na sali plenarnej. Opozycja złożyła wniosek o odwołanie Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Nie powiodła im się próba odwołania. Ponadto dziś pracujemy w Komisjach. Na Komisji Polityki Społecznej i Rodziny przyjmowaliśmy Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2015 r., które przedstawił Główny Inspektor Pracy. W tej sprawie występowałam jako koreferent. Na Komisji Kontroli Państwowej Prezes NIK przedstawił Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli, a na Komisji Energii pracowaliśmy nad ustawą o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Wspólnie z kol. Poseł Beatą Pieluchą -Matusiak składałyśmy poprawki do tej ustawy, które zostały wniesione przy wsparciu merytorycznym Ministerstwa Energii.