26 Posiedzenie Sejmu

Na 26 Posiedzeniu Sejmu posłowie podjęli uchwałę w sprawie 40.lecia utworzenia Komitetu Obrony Robotników, który walczył z komunistycznym systemem. Ponadto pracowaliśmy m.in. nad obywatelskimi projektami dotyczącymi aborcji i poselską propozycją zmian w zakresie in vitro. Wzięłam udział w tej debacie broniąc życia. W trakcie głosowań zdecydowaliśmy o przekazaniu do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka projekt ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, złożony przez komitet „Stop aborcji”. Projekt liberalizujący przepisy aborcyjne został przez Sejm odrzucony.
Ponadto na posiedzeniu odbyło się pierwsze czytanie nad powołaniem Krajowej Administracji Skarbowej. Sejm zajął się także projektem ułatwiającym zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w szczególności afrykańskiego pomoru świń (ASF). Przeprowadzono też dyskusję o negocjacjach i trybie ratyfikacji umów o wolnym handlu między UE a Stanami Zjednoczonymi oraz między Unią a Kanadą.