Projekt budżetu państwa na 2017 r. i propozycje pomocy dla tzw. frankowiczów to tylko niektóre z punktów porządku obrad nad którymi pracowaliśmy. Ponadto uchwaliliśmy Ustawę o powołaniu Krajowej Administracji Skarbowej oraz wprowadzeniu kary więzienia dla przestępców gospodarczych wyłudzających zwrot VAT. Trwają prace nad projektem zaostrzenia kar za przestępstwa wobec najmłodszych.
W budżecie będziemy mieć dodatkowe dochody ponad 13 mld poprzez uszczelnienie systemu podatkowego.
Budżet na 2017 to:
– pierwsze od wielu lat podwyżki dla nauczycieli
– podwyżki dla policji
– zabezpieczone środki na przywrócenie poprzedniego wieku emerytalnego
– środki na podwyżki najniższych emerytur i rent do 1000 zł
– 40 mld zł na świadczenia rodzinne (w tym 23,6 mld zł na program 500 plus)
– bezpłatne leki dla seniorów
– wzrost wydatków na obronę i bezpieczeństwo wewnętrzne
– wzrost wydatków na kulturę, kolej, drogi.
– To wsparcie restrukturyzacji górnictwa
W budżecie zwiększone są nakłady na obronę narodową oraz infrastrukturę drogową i kolejową. Znajdą się też pieniądze na zwiększone wydatki na świadczenia rodzinne, głównie na kolejny etap weryfikacji świadczeń, tj. podwyższenie kryteriów dochodowych oraz niektórych kwot świadczeń (w tym zasiłków rodzinnych), dofinansowanie do bezpłatnych leków dla osób, które ukończyły 75 lat oraz większe dofinansowanie do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.