Marszałek Sejmu Marek Kuchciński zarządził przerwę w obradach 34. posiedzenia Sejmu do 25 stycznia 2017 r. do godz. 9.00.
Poinformował, że na Konwencie Seniorów i Prezydium otrzymał informację, iż posłowie przestają blokować mównicę i Sejm RP.
Jednocześnie uznał, że potrzebna jest głębsza analiza sytuacji i wydarzeń w ostatnich kilku tygodniach w Sejmie RP i w związku z tym trzeba zarządzić dłuższą przerwę.
Ponadto Marek Kuchciński zwrócił się do wszystkich posłów, w szczególności do przewodniczących i członków prezydiów komisji, zespołów i grup bilateralnych, o podjęcie intensywnej pracy w celu zlikwidowania zaległości.

SENAT PRZYJĄŁ BUDŻET BEZ POPRAWEK.
Senat był skłonny przyjąć większość uzasadnionych społecznie poprawek opozycji. Jednak nie było woli do takiego działania z ich strony.
Teraz budżet czeka na podpis prezydenta i będzie mógł być opublikowany w Dzienniku Ustaw.
Opozycja chciała doprowadzić do tego, by Polacy zostali pozbawieni tego co uzyskali w ostatnim roku, m.in. 500+, obniżenia wieku emerytalnego, mieszkania+, bezpłatnych leków.
Budżet na 2017 r. został uchwalony zgodnie z obowiązującym prawem i regulaminem Sejmu.
Politycy PO i N na potrzeby walk frakcyjnych wystawiają na szwank interes Polski. Mówiąc, że możemy mieć problemy z emisją obligacji, albo pisanie scenariuszy, że budżet może posłużyć za pretekst do tego, aby do Polski nie popłynęły środki unijne jest działaniem z pogranicza politycznego szaleństwa.

Budżet jest legalny. Każdy, kto mówi inaczej, sieje zamęt i niepokój.
Podważenie tego dokumentu daje paliwo tym, którzy mają wobec polskiego państwa złą wolę.
W interesie Polski jest wspólna praca na rzecz rozwoju naszego kraju i dla Polaków.