W piątek 24 lutego miałam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z połączonych komisji: Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2015r.
Odniosłam się do działalności PIP, a szczególnie w zakresie uprawnień inspekcji i ograniczeń oraz potrzeb zmian legislacyjnych. Wskazałam też wyniki kontroli w obszarze prawa pracy, rynku pracy i bhp.
Poruszyłam bardzo ważny problem, jakim jest odpowiednie zarządzanie kadrami i o potrzebie wyeliminowania patologicznych postaw, do których dopuszczają się sami Okręgowi Inspektorzy Pracy. Jako przykład podałam sytuację w OIP w Bydgoszczy.
Ponadto na 36 posiedzeniu Sejmu doszło do dyskusji i głosowania nad wnioskiem grupy posłów PO o odwołanie marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego z zajmowanej przez niego funkcji. Wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów Sejm wniosek ten odrzucił.
– Opozycja łamała regulamin, a teraz zgłasza pretensje do marszałka Sejmu. Marek Kuchciński pracuje nad likwidacją w Polsce zespołu patologii społecznych, które nazywają się postkomunizmem. Dlatego będzie miał piękne miejsce w polskiej historii i dzisiaj pozostanie Marszałkiem Sejmu – powiedział w Sejmie Prezes PiS Jarosław Kaczyński. Poinformował, że Posłowie opozycji, którzy w grudniu blokowali Sejm, przekroczyli swoje uprawnienia, złamali jego regulamin, Konstytucję i Kodeks Karny.
Ponadto Sejm min. zaostrzył kary za ciężkie przestępstwa przeciw życiu, zdrowiu i wolności dzieci, uchwalił projekt ws. przepadku mienia pochodzącego z przestępstwa, wybrał Grzegorza Jędrejka na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego.