W dniu 19 marca Bydgoszczy odbyły się uroczystości związane z obchodami 37 rocznicy wydarzeń Bydgoskiego Marca. Pobicie działaczy NSZZ Solidarność podczas sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w dniu 19 marca 1981 roku było jednym z najbardziej dramatycznych wydarzeń, do których doszło między sierpniem 1980 a wprowadzeniem stanu wojennego w grudniu 1981 r. Bydgoszcz 37 lat temu była w centrum uwagi światowej opinii publicznej.
Fot. Jacek Nowacki