39 Posiedzenie Sejmu

      Możliwość komentowania 39 Posiedzenie Sejmu została wyłączona

Na 39 posiedzeniu Sejm odrzucił wniosek PO o wotum nieufności wobec rządu, uchwalił ustawę repatriacyjną, ustawę mającą zwiększyć ochronę pracowników tymczasowych, zaostrzył prawo dotyczące wycinki drzew – chęć wycinki trzeba będzie zgłosić w gminie, ponadto przyjął m.in. ustawę o ustanowieniu Krzyża Zachodniego dla osób udzielających pomocy i schronienia represjonowanym Polakom w latach 1939-1989, uchwalił ustawę Prawo farmaceutyczne, wzmocnił niezależność i obiektywizm biegłych rewidentów i firm audytorskich.

Ponadto wystawa, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, posiedzenia komisji, zespołów i miłe spotkanie z Marszałkiem Markiem Kuchcińskim oraz spotkanie Wielkanocne.