77 rocznica pierwszej deportacji Polaków na Sybir

      Możliwość komentowania 77 rocznica pierwszej deportacji Polaków na Sybir została wyłączona

W kościele pod wezwaniem Świętych Polskich Braci Męczenników uczciliśmy 77 rocznicę pierwszej deportacji Polaków na Sybir.
Po Mszy Św. w intencji Sybiraków pod pomnikiem Ofiar Sybiru odmówiliśmy modlitwę i złożyliśmy wiązanki kwiatów. W uroczystościach wzięli udział m.in. członkowie Związku Sybiraków, Rodzin Katyńskich i przedstawiciele władz rządowych i samorządowych.
10 lutego 1940 r., w czasie II wojny światowej, władze sowieckie na okupowanych terenach Rzeczypospolitej dokonały pierwszej deportacji Polaków na Sybir. Wywieziono ok.150 tys. Polaków.
Dziś oddaliśmy hołd tym wszystkim, którzy przeżyli oraz tym, którzy w nieludzkich warunkach pogodowych i przy ciężkiej pracy nie przetrwali tego dramatu.
Fot. Jacek Nowacki