Od kilku dni odbywają się uroczystości barbórkowe. W Operze Nova Barbórkę obchodzili pracownicy Polskiej Spółki Gazownictwa. Miałam przyjemność uczestniczyć w uroczystościach wraz z Dyrekcją PSG oraz samorządowcami.
Najpierw odbyła się Msza Św., a potem Akademia Górnicza wraz z odznaczeniami państwowymi i resortowymi dla najbardziej zasłużonych pracowników.
Szczęść Boże całej Braci Górniczej!