Bydgoska Katedra otrzymała 400 tysięcy na konserwację i renowację z ogólnej rezerwy budżetu.

Kilkumiesięczne działania zaowocowały.
Pan premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o przyznaniu bydgoskiej katedrze pw. Św. Marcina i Mikołaja kwoty 400 tys. zł na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich ołtarza głównego w katedrze.
Przed kilkoma miesiącami w trakcie prowadzonych prac konserwatorskich odkryto w świątyni malowidła i krypty. To wspaniałe odkrycie, ale również dodatkowy wydatek, ponieważ wymagają odrestaurowania i zabezpieczenia.
Prace konserwatorskie i renowacyjne w bydgoskiej katedrze trwają od wielu lat. Wiele zostało już zrobione, ale jest jeszcze dużo do wykonania.
Katedrę przy okazji konferencji prasowej odwiedzili dziennikarze, po której oprowadził nas ks. prałat Stanisław Kotowski.
Będę dalej wspierać tę ważną dla Bydgoszczan i mieszkańców i całego regionu najstarszą świątynię w Bydgoszczy.
Fot. J.Nowacki