Dzisiaj w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej drogi ekspresowej S10 na odcinku Bydgoszcz – Toruń. To realizacja kolejnego etapu projektowego ważnej dla regionu inwestycji, o którą zabiegaliśmy.
Poniżej w tej sprawie uzyskałam odpowiedź na interpelację od Ministra Infrastruktury i Budownictwa Jerzego Szmita.

21 października 2016 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy dokonała wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu na Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ) z elementami Koncepcji Programowej wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi ekspresowej S10 na odcinku Bydgoszcz – Toruń. Najkorzystniejszą okazała się oferta firmy Mosty Katowice Sp. z o.o. Firma z Górnego Śląska zobowiązała się do wykonania studium za 4 672 524 zł.
Wiceprezes zarządu spółki Mosty Katowice Czesław Połedniok powiedział, że po raz pierwszy firma realizować będzie zadanie na terenie naszego regionu. Dotąd katowickie Mosty uczestniczyły m.in. przy realizacji budowy autostrady A1 na odcinku Stryków – granice województwa kujawsko-pomorskiego i budowy drogi S6 na terenie województwa pomorskiego.