Wszystkim nauczycielom, wychowawcom, katechetom, pedagogom, pracownikom oświaty życzę wielu sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanej pracy. Wszelkiej pomyślności, radości i sił w kształceniu młodych ludzi dla ich dobra i Naszej ukochanej Ojczyzny.