Dzień Kobiet w Sejmie

8 marca to dzień szczególny dla wszystkich kobiet. To dzień, w którym kobiety powinny szukać tego co je łączy, a nie dzieli. Są płaszczyzny, w których powinniśmy znaleźć porozumienie. Te płaszczyzny to wartości dla nas wszystkich, bez względu na poglądy, istotne i ważne. Te wartości to rodzina, zdrowie, praca i rozwój zawodowy, bezpieczeństwo i szacunek – powiedziała Rzecznik #PiS Beata Mazurek podczas wspólnej konferencji z Posłankami PiS Anna Krupka, Iwona Arent, Mirosława Stachowiak- Różecka Poseł na Sejm RP, Małgorzata Golińska, Ewa Kozanecka oraz Urszula Rusecka-poseł na Sejm RP z okazji Dnia Kobiet w #Sejm. #DzieńKobiet

W gmachu Sejmu oprócz konferencji z okazji Dnia Kobiet odbyła się konferencja, na której przedstawicielki IPN Pani Justyna Skowronek i Marzena Kruk przedstawiły historie Polek, kobiet dla których patriotyzm, bezinteresowne poświęcenie dla Ojczyzny oraz hasła ” Bóg, Honor, Ojczyzna” to wartości nadrzędne.
Mieliśmy okazję wysłuchać dokonań Polek niezłomnych, młodych żołnierek biorących bezpośredni udział w walkach, sanitariuszek, telegrafistek oddających swe życie dla Polski niepodległej.Kobiety, które czynnie włączyły się do walki o wolną i niepodległą ojczyznę, swoją postawą udowodniły, że są godnymi córkami swojego narodu.
W ten nurt świetnie wpisuje się książka „Nie było czasu na strach” o Janinie Wasiłojć-Smoleńskiej, więzionej w Bydgoszczy w fordońskim więzieniu.