W dniu 9 marca na konferencji prasowej ogłosiliśmy podjęcie współpracy Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy ze spółką skarbu państwa ENEA, która od dzisiaj nosi oficjalny tytuł Mecenasa Filharmonii Pomorskiej. Niewątpliwie data 9 marca 2018 zapisze się złotymi zgłoskami w annałach nie tylko Filharmonii, ale i w historii życia kulturalnego Bydgoszczy i Regionu Kujawsko-Pomorskiego.
Wierzę, że dzięki wsparciu Enei Filharmonia będzie mogła realizować kolejne ambitne projekty kulturalne, z których skorzystają mieszkańcy Bydgoszczy i naszego regionu. Filharmonia Pomorska zaliczana jest dziś do czołowych instytucji muzycznych kraju, a jej znakomity zespół jest gwarantem niezapominanych wrażeń artystycznych.
W spotkaniu, potwierdzającym współpracę na najbliższy rok, a w perspektywie jej kontynuację, uczestniczyli wraz ze mną przedstawiciele spółki Enea z wiceprezesem Mirosławem Jamrożym na czele, Filharmonii wraz z dyrektorem Maciejem Puto oraz przedstawiciele władz województwa.
Enea angażuje się w rozwój kultury na terenie swojej działalności. Bydgoszcz to kolejne miasto, po Poznaniu, Szczecinie i Zielonej Górze, w którym spółka objęła swym mecenatem ważną placówkę kulturalną.