Interpelacja Poseł Ewy Kozaneckiej

      Możliwość komentowania Interpelacja Poseł Ewy Kozaneckiej została wyłączona

Interpelacja nr 2341 Interpelacja w sprawie świadczeń emerytalnych z ZUS i KRUS dla osób urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r.