Od 1 października 2017 roku wchodzi w życie ustawa przywracająca wiek emerytalny.
Dlatego Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wspólnie z Kancelarią Prezydenta, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i NSZZ „Solidarność” z rozpoczęły kampanię społeczno-informacyjną „Godny wybór. Przywrócenie wieku emerytalnego”.
Dziś takie spotkanie odbyło się w Bydgoszczy.
Celem tej kampanii jest jasny przekaz, że decyzja o przejściu na emeryturę jest decyzją indywidualną.
Przejście na emeryturę nie jest obowiązkiem, ale naszym wyborem. Każdy uprawniony będzie miał możliwość podjęcia własnej decyzji o momencie przejścia na emeryturę. To istota nowych rozwiązań, wokół których nawarstwiło się wiele fałszywych informacji. Podczas spotkania przedstawiciele ministerstwa m.in. przekonywali, że obecny algorytm obliczania świadczenia emerytalnego premiuje dłuższe pozostawanie w zatrudnieniu.
Na spotkaniu poinformowałam wszystkich, iż w moim biurze poselskim w najbliższym czasie odbędzie się spotkanie osób zainteresowanych nowym systemem emerytalnym z doradcami ZUS.
Proszę o zgłoszenia osobiście lub pod nr tel. 52 321 48 22

Poniżej 7 zasad emerytalnych:
1. Moja emerytura – mój wybór
Celem przywrócenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn od 1 października 2017 r. jest przede wszystkim umożliwienie każdemu ubezpieczonemu podjęcie samodzielnej decyzji o momencie zakończenia aktywności zawodowej. Ustawa określa minimalny wiek, w którym można skorzystać z prawa do emerytury.
2. Emerytura to prawo, a nie obowiązek
Ustawa określa minimalny wiek emerytalny. Każdy ubezpieczony sam powinien podjąć decyzję o momencie zakończenia aktywności zawodowej. Decyzja zależy od indywidualnej sytuacji ubezpieczonego i związana jest m.in. z:
* oczekiwaniami co do wysokości otrzymywanych w przyszłości świadczeń emerytalnych,
* oceną stanu zdrowia,
* sytuacją ogólną i indywidualną pozycją na rynku pracy,
* planami dotyczącymi długości odpoczynku po zakończeniu aktywności zawodowej.
3. Sprawdź zanim wybierzesz
Decyzja o przejściu na emeryturę jest indywidualnym wyborem, ale aby go świadomie dokonać pomocne są dokładne kalkulacje. Powołani w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych doradcy emerytalni oraz dostępny kalkulator emerytalny umożliwią na bieżąco wyliczenie emerytury i podjęcie decyzji o okresie przedłużenia aktywności zawodowej, po osiągnięciu wieku emerytalnego.
4. Emerytura – wybieram świadomie
Już obecnie 17% ubezpieczonych podejmuje decyzję o późniejszym skorzystaniu z prawa do emerytury niż w obowiązującym (podwyższonym) wieku emerytalnym. Obecny algorytm obliczania świadczenia premiuje dłuższe pozostawanie w zatrudnieniu. Im dłużej pracujemy tym kapitał na koncie i subkoncie ubezpieczonego jest wyższy, a średnia dalsza długość życia niższa, co w konsekwencji daje wyższą emeryturę. Efektem opóźnienia przejścia na emeryturę o rok jest o ok. 8% wyższe świadczenie. Jest to jeden z największych przyrostów na świecie.
5. Bezpieczna praca do emerytury
Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego.
Ustawa określająca minimalny wiek emerytalny zapewnia jednakowy 4-letni okres ochronny dla wszystkich pracowników. Oznacza to, że osoby, które skończą wiek 60/65 lat, a znajdują się już w okresie ochronnym, począwszy od października 2017 r., nadal będą z niego korzystać.
6. Emerytura zabezpieczona finansowo Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma zabezpieczone środki na wypłaty wszystkich świadczeń. Dobra sytuacja na rynku pracy spowodowała, że rynek pracodawcy zmienia się w rynek pracownika. Pracodawcom zależy na utrzymaniu wartościowych i doświadczonych pracowników, poprawiają się także warunki pracy. Wiele osób, które mogą lub będą mogły przejść na emeryturę będzie to skłaniało do kontynuowania pracy.
7. Polityka rodzinna wzmacnia emerytury. Na stabilność finansową systemu emerytalnego wpływ ma polityka rodzinna, której celem jest zwiększenie liczby narodzin, jakości wychowywania i kształcenia dzieci. Dzisiejsze wsparcie polityki prorodzinnej będzie miało wpływ na system emerytalny i w dłuższej perspektywie oznaczać będzie większe możliwości skierowania dodatkowych środków dla emerytów i rencistów.
Fot. NSZZ Solidarność