Konferencja „Od wieku na rzecz ochrony pracy – Państwowa Inspekcja Pracy w 100-lecie niepodległości Państwa Polskiego”

      Możliwość komentowania Konferencja „Od wieku na rzecz ochrony pracy – Państwowa Inspekcja Pracy w 100-lecie niepodległości Państwa Polskiego” została wyłączona

W dniu 14 maja Urzędzie Wojewódzkim wzięłam udział w konferencji zorganizowanej przez Państwową Inspekcję Pracy pod hasłem „Od wieku na rzecz ochrony pracy – Państwowa Inspekcja Pracy w 100-lecie niepodległości Państwa Polskiego”.
Została ona zorganizowana z okazji zbliżającego się jubileuszu Państwowej Inspekcji Pracy. W swoim wystąpieniu podkreśliłam ważną rolę PIP, której misją jest skuteczne egzekwowanie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez kontrole oraz działania prewencyjne, zmierzające do ograniczenia zagrożeń wypadkowych i poszanowania prawa pracy.
Jako członek sejmowej Komisji ds. Kontroli Państwowej aktywnie włączam się w prace na rzecz PIP. Komisja zajmuje się m.in.opiniowaniem planów pracy i rocznych sprawozdań z działalności Państwowej Inspekcji Pracy, opiniuje również jej budżet i sprawozdania z jego wykonania, wydaje opinie do projektów statutu Państwowej Inspekcji Pracy. Ponadto przeprowadza okresowe oceny działalności Państwowej Inspekcji Pracy, w tym analizy przeprowadzonych kontroli i realizacji wystąpień pokontrolnych w celu przedłożenia ich Marszałkowi Sejmu. W konferencji wzięli udział m.in. Bogdan Drzastwa zastępca GIP, Zbigniew Studzinski OIP, zastępcy oraz wojewoda.

Dziś także uczestniczyłam w Radiokonferencji Marcina Kupczyka w radiu PiK.
Tematami rozmów były: obniżenie uposażeń poselskich, sposoby pomocy osobom niepełnosprawnym oraz odejście z .Nowoczesnej działaczy.
http://www.radiopik.pl/115,2,radiokonferencja