W dniu 10 września na konferencji prasowej odnieśliśmy się do propozycji PO dotyczącej likwidacji wszystkich urzędów wojewódzkich i stanowiska wojewody.
To propozycja sprzeczna z konstytucją. Artykuł 3 wskazuje, że Polska jest krajem jednolitym, a nie federacyjnym. Składającym się z województw oraz władzy rządowej i samorządowej. Te dwie władze się równoważą. Likwidacja urzędów wojewodów w Polsce prowadziłaby do federalizacji, co jest niedopuszczalne.
PO przedstawia postulat ten w wyborach samorządowych, a zmiany w tej kwestii może wprowadzić tylko Sejm i Senat.
Ponadto wskazałam, że za rządów koalicji PO-PSL doprowadzono do likwidacji wielu instytucji m.in. posterunków policji czy urzędów pocztowych, a także połączeń kolejowych, autobusowych i lotniczych.

Za ich rządów zlikwidowany został niezwykle ważny dla Bydgoszczy, ale i dla całej Polski, strategiczny zakład Zachem. W 2012 roku, gdy ten zakład upadał, Bydgoszczą rządził prezydent Rafał Bruski z PO, rząd tworzyła ta formacja z PSL, a Bydgoszcz miała posłów m.in. Pawła Olszewskiego, Radosława Sikorskiego, Teresę Piotrowską, Prezydentem Polski był Bronisław Komorowski, a w tej materii nic nie zrobiono.
W odróżnieniu od PO, Rząd Prawa i Sprawiedliwości potrafi ratować polskie firmy. Przykładem jest dokapitalizowanie przez Polski Fundusz Rozwoju firmy Pesa Bydgoszcz.
Nie ma naszej zgody na likwidację urzędów, zakładów pracy i innych instytucji.
Dziś również uczestniczyłam w Kongresie pt. ” Ku Trzeźwości Narodu”, który odbył się z udziałem biskupów, księży, dyrektorów szkół, Apostolstw i innych organizacji.

Fot. Anna Kopeć