W Katowicach trwa konferencja Pre-COP24.
Spotkanie przed zbliżającym się szczytem klimatycznym COP24 zorganizowały Polskie centrale związkowe w tym NSZZ Solidarność.
Na spotkaniu wypracowywane będzie stanowisko strony społecznej i przemysłu przed grudniowym szczytem klimatycznym.
Koordynatorem Międzyzwiązkowego Zespołu ds. Projektu Pre-COP24 jest Kazimierz Grajcarek oraz Jarosław Grzesik.
Zaangażowanie strony społecznej pokazuje, że Polska jest liderem w obszarze polityki klimatycznej.
Ten szczyt doprowadzi także do wdrożenia porozumienia paryskiego.
Polsce zależy, by porozumienie klimatyczne z Katowic zostało wypracowane w duchu solidarności.
Spotkanie zorganizowane przez związki zawodowe w tym NSZZ Solidarność, zgromadziło przedstawicieli branż energetycznej i górniczej, naukowców, polityków i samorządowców. Konferencja jest jednym z wydarzeń poprzedzających grudniowy szczyt klimatyczny ONZ, który odbędzie się w Katowicach. Przez dwa dni uczestnicy debatują o tym, jak realizować politykę klimatyczną w taki sposób, aby nie wiązało się to z nadmierną likwidacją miejsc pracy w przemyśle. Polska wywiązuje się z wszelkich zobowiązań związanych z obniżeniem emisji CO2. W polskim miksie energetycznym zwiększany jest udział odnawialnych źródeł energii. Jednak gwarantem bezpieczeństwa energetycznego kraju jeszcze przez wiele lat pozostanie węgiel.
Uczestnicy spotkania apelują o takie rozwiązania, które pozwolą na dalsze wykorzystywanie węgla w gospodarce. Chcą też przeprowadzenia dokładnej analizy dotychczasowych celów polityki klimatycznej, jej efektów i kosztów.
Każdy kraj zgodnie z zapisem Traktatu Unijnego ma prawo do tworzenia własnego miksu energetycznego.