W minionym tygodniu na zaproszenie Okręgowego Inspektora Pracy Zbigniewa Studzińskiego wzięłam udział w Konferencji „Wybierz bezpieczne środowisko pracy”.
Miałam przyjemność wraz z Zastępcą Głównego Inspektora Pracy Andrzejem Kwalińskim oraz Okręgowym Inspektorem Pracy Zbigniewem Studzińskim otworzyć tę ważną dla ludzi pracy konferencję.
Spotkanie było dedykowane społecznym inspektorom pracy, pracownikom służb bezpieczeństwa i higieny pracy z zakładów pracy z województwa kujawsko – pomorskiego oraz inspektorom pracy.
W części szkoleniowo – warsztatowej, słuchacze mieli możliwość zapoznania się z oceną funkcjonowania procedur dotyczących wydawanych pracownikom skierowań na profilaktyczne badania lekarskie. Zagadnienie to przedstawiła Pani dr Ewa Kaczanowska – Burker. Problematykę podstaw prawnych związanych z obowiązkiem wykonywania przez pracodawców pomiarów i badań czynników szkodliwych w środowisku pracy oraz metodyką kontroli inspektora pracy w tym zakresie, przybliżył uczestnikom – Pan Piotr Wołoszyk.
Natomiast Pani Małgorzata Domagała – Wieloszewska i Pan Andrzej Zwara zaprezentowali sposoby przeciwdziałania i zmniejszania oddziaływania na pracujących, czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy. Ponadto prelegenci omówili funkcjonalność wybranych środków ochrony indywidualnej, chroniących między innymi przed hałasem, drganiami, pyłami.
Fot. OIP Bydgoszcz