Po ostatniej niewyobrażalnej w skutkach nawałnicy, która dotknęła nasz region i spowodowała wiele zniszczeń oraz ucierpiało w niej wiele osób, Wojewoda Kujawsko – Pomorski podjął decyzję o przekazaniu gminom dotacji. Mieszkańcy, którzy ponieśli szkody w budynkach i lokalach mieszkalnych mogą składać wnioski o udzielenie dotacji.
Obecnie trwają ustalenia w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, gdzie i jaką pomoc skierować, żeby jak najszybciej usunąć skutki zeszłotygodniowej nawałnicy.
Więcej informacji można znaleźć na stronie Urzędu Wojewódzkiego pod zamieszczonym niżej linkiem.
W przypadku dodatkowych pytań informacji udziela Biuro Poselskie Poseł Ewy Kozaneckiej pod nr tel. 52 321 48 22.