#PracowniczePlanyKapitałowe
To program skierowany do pracowników!

RADA MINISTRÓW PRZYJĘŁA PROJEKT USTAWY O PRACOWNICZYCH PLANACH KAPITAŁOWYCH, KTÓRE SĄ POWSZECHNYM, DOBROWOLNYM I PRYWATNYM SYSTEMEM DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA NA CELE EMERYTALNE DEDYKOWANYM 11,5 MLN PRACOWNIKÓW.

• PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (#PPK) TO NAJWIĘKSZY PO 500+ RZĄDOWY POWSZECHNY PROGRAM SPOŁECZNY ZWIĘKSZAJĄCY BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE POLSKICH RODZIN

• PPK SĄ ATRAKCYJNE DLA POLAKÓW, PONIEWAŻ DO KWOTY WPŁACANEJ PRZEZ PRACOWNIKA (MIN. 2% WYNAGRODZENIA BRUTTO, MAX 4%), DRUGIE TYLE DOKŁADA PRACODAWCA (MIN. 1,5%, MAX 4%) I PAŃSTWO W POSTACI WPŁATY POWITALNEJ 250 ZŁ ORAZ DOPŁATY ROCZNEJ 250 ZŁ

• W CIĄGU 10 LAT PAŃSTWO (FUNDUSZ PRACY) WPŁACI NA PRYWATNE KONTA POLAKÓW W PPK OKOŁO 35 MLD ZŁ – (PLATFORMA OBYWATELSKA W 2013 R. ZABRAŁA 152 MLD ZŁ POLAKOM Z OFE)

• PODSTAWOWYM CELEM PPK JEST ZWIĘKSZENIE MAJĄTKU I BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO POLSKICH RODZIN PO ZAKOŃCZENIU PRACY ZAWODOWEJ – ODKŁADAJĄC MIN. WPŁATĘ 2% WYNAGRODZENIA (OKOŁO 90 ZŁ MIESIĘCZNIE), DZIĘKI WPŁACIE PRACODAWCY I PAŃSTWA PRACOWNIK MOŻE ZGORMADZIĆ W OKRESIE PRACY (40 LAT) NAWET OKOŁO 250 – 300 TYŚ ZŁ PRYWATNYCH OSZCZĘDNOŚCI (OKOŁO 1,5 – 2,0 TYŚ ZŁ MIESIĘCZNIE DO EMERYTURY)

Środki w PPK są dziedziczone. Po osiągnięciu 60 lat można je w całości wypłacić, po pobraniu podatku od zysków kapitałowych. Jeżeli pracownik wypłaci po 60 r.ż. nie wiecej niż 25% środków, a resztę wyplaci w miesięcznych ratach w okresie co najmniej 10 lat, to gromadzone środki na koncie PPK są w całości zwolnione z podatku od zysków kapitałowych.

• PPK TO PROGRAM WZMANIAJĄCY SYSTEM EMERYTALNY O DRUGI OBOK PUBLICZNEJ EMERYTURY Z ZUS (I FILAR), PRYWATNY I DOBROWOLNY PRACOWNICZY FILAR KAPITAŁOWY, BUDOWANY W ZGODNIE Z ZASADĄ SOLIDARYZMU SPOŁECZNEGO – PRACODAWCA I PAŃSTWO SKŁADAJĄ SIĘ NA BEZPIECZEŃSTWO PRZYSZEGO EMERYTA

Polske społeczeństwo się starzeje. Obecnie na 1 emeryta przypada 4 pracujących, a za 30 lat będzie to 1 do 1. Emerytury zwłaszcza dla osób obecnie młodych ponizej 40 roku życia spadną z poziomu ponad 60% ostatnich pensji (tzw. stopa zastąpienia) do poziomu około 30% – spadek o połowę – a demografia uniemożliwi finansowanie wyższych świadczeń. Jednym rozwiązaniem jest budowanie dodatkowe kapitału emerytalnego przez pokolenie pracujące w ramach PPK.

• JEŚLI DZIŚ ZASTANAWIAMY SIĘ, DLACZEGO EMERYTA Z ZACHODNIEJ EUROPY STAĆ NA WIĘCEJ NIŻ POLSKIEGO EMERYTA, TO POZA WYŻSZYMI WYNAGRODZENIAMI WŁAŚNIE DLATEGO, ŻE TAM OPRÓCZ PAŃSTWOWYCH EMERYTUR, DZIAŁAJĄ POWSZECHNIE TAKIE SYSTEMY JAK PPK

Krajem który w ostatnich 6 latach wdrożył analogiczny system do PPK jest Wielka Brytania. Reforma zwana Workplace Private Pension okazała się dużym sukcesem – w programie uczestniczy 27 mln Brytyjczyków (80% uprawnionych pracujących). Podobne pracownicze programy emerytalne działają powszechnie m.in. w Niemczech, Francji, Holandii, krajach skandynawskich, USA, Kanadzie, Australli, czy Nowej Zelandii. Wszędzie tam państwo, pracodawcy i pracownicy wspólnie dbająo dobrobyt przyszłych emerytów.

• PPK TO TANI (NISKI LIMIT KOSZTÓW 0,6%), PRZYJAZNY PRACOWNIKOM (NIC NIE TRZEBA ZROBIĆ ABY BYĆ UCZESTNIKIEM W MIEJSCU PRACY), DOBROWOLNY (MOŻNA ZREZYGNOWAĆ W DOWOLNYM MOMENCIE) SYSTEM GROMADZENIA OSZCZĘDNOŚCI DLA WSZYSTKICH ZATRUDNIONYCH PŁACĄCYCH SKŁADKI NA ZUS NIEZALEŻNE OD FORMY ZATRUDNIENIA – PROGRAM ZWŁASZCZA DLA OSOB O NIŻSZYCH DOCHODACH, PONIEWAŻ WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ PRACODAWCĘ I PAŃSTWO, A PRACOWNICY ZARABIAJĄCY NAJMNIEJ (PONIZEJ 120% WYNAGRODZENIA MINIMALNEGO) MOGĄ WPŁACAĆ TYLKO 0,5% WYNAGRODZENIA

• BADANIA OPINII PUBLICZNEJ WSKAZUJĄ, ŻE PONAD 75% POLAKÓW CHCE MIEĆ OSZCZĘDNOŚCI, ALE NIE UMIE OSZCZĘDZAĆ, WIĘKSZOŚĆ PONIEDZY TRZYMAJĄC NA NISKOOPROCENTOWANYCH DEPOZYTACH W BANKACH – PPK UMOŻLIWI EFEKTYWNE OSZCZĘDZANIE
Badania GUS pokazują, że ponad 80% gospodarstw domowych ma co miesiąc nadwyżkę pieniędzy w budżecie domowym.

• PPK TO CYWILIZOWANIE I PODNOSZENIE STANDARDÓW RYNKU PRACY – W KRAJACH WYSOKO ROZWINIETYCH STANARDEM JEST OBOK PENSJI UCZESTNICTWO W PRACOWNICZYM PROGRAMIE EMERTALNYM WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ PRACODAWCE

• PPK TO NIE DRUGIE OFE, TYLKO CAŁKOWICIE INNY PROGRAM – FINANSOWANY Z REALNYCH PRYWATNYCH OSZCZĘDNOŚCI, DOBROWOLNY, TWORZĄCY PRAWDZIWY BUFOR FINANSOWY DLA PRZYSZYCH EMERYTÓW I NIE ZWIĘKSZAJĄCY DŁUGU PUBLICZNEGO

• USTAWA O PPK BYŁA SZEROKO KONSULTOWANA SPOŁECZNIE W RAMACH RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO I ZOSTAŁA POZYTYWNIE ZAOPINIOWANA PRZEZ REPREZENTATYWNE ZWIĄZKI ZAWODOWE (SOLIDARNOŚĆ I FORUM) ORAZ WSZYSTKIE ORGANIZACJE PRACODAWCÓW

• PPK TO REALIZACJI KLUCZOWYCH ZAŁOŻEŃ SOR – BUDOWA SILNEGO POLSKIEGO KAPITAŁU W EFEKCIE WZROSTU STOPY OSZCZĘDNOŚCI POLAKÓW I SPADEK UZALEŻNIENIA OD KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO PRZY WZROŚCIE INWESTYCJI I POTENCJAŁU WZROSTU GOSPDOARCZEGO

• SYSTEM PPK (FUNDUSZE INWESTYCYJNE) NADZOROWANY BĘDZIE PRZEZ KNF, A ORGANIZACJĘ SYSTEMU PRZEPROWADZI POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU – PLANOWANY START TO 1 LIPCA 2019 ROKU