W dniu 27 lipca Minister Środowiska Henryk Kowalczyk wraz z przedstawicielami NFOŚ przedstawili priorytetowy program „Czyste Powietrze”. Resort środowiska poinformował o szkoleniach dotyczących programu, które będą prowadzone w gminach.
Program zakłada finansowanie zarówno termomodernizacji, jak i źródła ciepła, celem podniesienia efektywności energetycznej całego zasobu mieszkaniowego.
Na tego typu działania Rząd PiS przeznaczy 103 mld zł od 2018 do 2029 r.
Za złą jakość powietrza w Polsce odpowiada przede wszystkim spalanie odpadów i słabej jakości opał w domowych, często przestarzałych piecach.
Dlatego jednym z elementów koniecznych do jej poprawy jest wsparcie finansowe. Przewiduje je podpisane (7.06.2018 r.), pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) a 16 Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska (WFOŚiGW) i Bankiem Ochrony Środowiska, porozumienie w sprawie realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.
Program będzie realizowany w latach 2018-2029. Jego budżet opiewa na 103 mld złotych, z czego finansowanie w formie dotacji to 63,3 mld zł, a w formie pożyczek zwrotnych 39,7 mld zł. Pieniądze zostaną przeznaczane w szczególności na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła.
Wysokość dofinansowania w przypadku dotacji wahać się będzie od 40 do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, zależności od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.
Tym samym właściciele domów, których dochody są najniższe otrzymają do 90% dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach programu. Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł.
Zakłada się, że w ramach programu termomodernizacji zostanie poddanych ponad 3 mln domów.