Spotkanie w bydgoskim ratuszu

W dniu 19 września uczestniczyłam w spotkaniu w bydgoskim ratuszu. Głównym tematem była Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, w zakresie której prowadzone są konsultacje przez Ministerstwo Rozwoju. Kolejnym tematem był projekt ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw. Przedstawiono uwagi do tego projektu.
Przedstawiono także informację o skierowaniu do dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu wniosku o zmianę przeznaczenia terenów leśnych na cele aktywności gospodarczej. Dotyczy to obszarów sąsiadujących z Bydgoskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym. Omówiliśmy również ważne inwestycje dla m. Bydgoszczy m.in.dot. przebudowy ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granicy miasta oraz rewitalizacji kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu.
W końcowej części spotkania poruszono kwestię sytuacji w Porcie Lotniczym Bydgoszcz oraz siedziby Krajowej Administracji Skarbowej.