Dziś na Starym Rynku w Bydgoszczy uczciliśmy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Z tej okazji odbyła się uroczysta Msza Święta, której przewodniczył biskup Jan Tyrawa.
226 lat temu Europa patrzyła na Polskę z podziwem. 3 maja 1791 r. Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację Konstytucję 3 maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli.