Turniej Tenisowy DEBLI z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja o puchar Poseł Ewy Kozaneckiej

W dniu 6 marca br. odbyło się kolejne spotkanie Zespołu do spraw Sportu-Turystyki i Rekreacji, powołanym przy moim Biurze Poselskim. Ustaliliśmy zasady funkcjonowania zespołu oraz program przedsięwzięć na rok 2017 .
Oficjalnie możemy ogłosić, iż w dniach 6-7.05.2017r. odbędzie się Turniej Tenisowy DEBLI z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja o puchar Poseł Ewy Kozaneckiej.
Wszelkie informacje będą dostępne już niebawem na stronie internetowej i oficjalnym profilu FB.
Turniej tenisowy jest pierwszym z zaplanowanych na ten rok imprez sportowo-rekreacyjnych.
Dziękuję za zorganizowanie spotkania i merytoryczną współpracę Andrzejowi Mazurowiczowi, Michałowi Chojnickiemu i Panu Romanowi Frąnszczakowi.
Zapraszamy do uczestnictwa i współpracy !