Ustawa obniżająca wiek emerytalny uchwalona.
Dotrzymujemy obietnic!

Zakończyło się 30. posiedzenie Sejmu RP
W pierwszym dniu posiedzenia w gmachu Sejmu otworzyłam po raz pierwszy w historii, wspólnie z IPN wystawę poświęconą upamiętnieniu wydarzeń zniszczenia zagłuszarki fal radiowych „Bydgoski Listopad 1956 roku. Bydgoszczanie przeciwko sowieckiemu symbolowi zniewolenia”.
Na posiedzeniu plenarnym jednym z głównych punktów obrad było uchwalenie ustawy obniżającej wiek emerytalny do poziomu sprzed reformy z 2012 r. Zmiany obejmą zarówno osoby ubezpieczone w powszechnym systemie emerytalnym (ZUS), jak i rolników (KRUS). Obniżenie wieku emerytalnego wejdzie w życie 1 października 2017r.
Ustawa likwiduje emerytury częściowe, które miały łagodzić podwyższenie wieku emerytalnego. Aktualnie przysługują one kobietom mającym 62 lata i 35 lat stażu pracy oraz mężczyznom w wieku 65 lat z 40-letnim stażem pracy. Osoby korzystające z tej możliwości otrzymują połowę świadczenia emerytalnego, które pobierałyby przechodząc na emeryturę w wieku 67 lat. Podczas prac w komisji dodano przepis przejściowy związany z likwidacją emerytur częściowych. Przywrócone zostanie rozwiązanie, zgodnie z którym objęcie ubezpieczonego gwarancją otrzymania najniższego świadczenia emerytalnego będzie uzależnione od osiągnięcia 20 lat okresu składkowego dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Projekt przywraca też zasadę przechodzenia sędziego (prokuratora) w stan spoczynku wraz z osiągnięciem 65 lat. Zachowana zostanie możliwość wcześniejszego zakończenia pracy (przy 55 latach u kobiety i 60 latach u mężczyzny), ale pod warunkiem 25-letniego okresu pracy w przypadku kobiet i 30-letniego u mężczyzn. Na etapie komisyjnym wprowadzono poprawkę, zgodnie z którą warunek ten musi być spełniony do 31 grudnia 2017 r.
Sejm zdecydował także, że w 2017 r. kwota wolna od podatku wyliczana będzie według dotychczasowych zasad. Jak podkreślano w trakcie prac nad nowelizacją obowiązujące zasady zostały utrzymane, w celu zapewnienia podatnikom konstytucyjnej zasady pewności prawa.
Posłowie przyjęli nowelizację ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych. Przewiduje ona zwiększenie wpływu przedstawicieli środowiska producentów i hodowców na sposób wydatkowania środków z tych funduszy.
Sejm uchwalił także nowelizację ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Jej celem jest zapewnienie powszechności ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Nowelizacja daje producentom rolnym szerszy dostęp do ubezpieczeń z dopłatą budżetową do składki ubezpieczenia i przewiduje podwyższenie stawek taryfowych uprawniających do otrzymania dotacji.
Izba przyjęła też zmiany w ustawie o podatku od sprzedaży detalicznej. Zgodnie z nimi podatek handlowy będzie zawieszony do 2018 r. Przepisy ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej będą miały zastosowanie do przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2018 r.
Posłowie także podjęli uchwałę z okazji otwarcia Świątyni Opatrzności Bożej.