Wizyta Pani Minister Elżbiety Rafalskiej

W dniu 2 marca w Bydgoszczy w Urzędzie Wojewódzkim gościliśmy Panią Minister Elżbietę Rafalską wraz z Panią Wiceminister Elżbietą Bojanowską i Wojewodą pomorskim Panem Dariuszem Drelichem. Rozmawialiśmy o problemach związanych z polityką społeczną m.in.o pomocy społecznej, pieczy zastępczej , osobach niepełnosprawnych i starszych. Podsumowaliśmy także Program 500+ oraz poruszyliśmy sprawy naszego regionu. Następnie odbyła się konferencja nt. aktualnego stanu i perspektyw polityki rodzinnej i społecznej w regionach Pomorza i Kujaw. W konferencji wzięli udział m.in.przedstawiciele PCPR.