Zakończyła się wspaniała wizyta Prezydenta Donald J. Trump, który w pięknym i pełnym historycznych wartości przemówieniu, zwrócił się do Polaków na Placu Krasińskich w Warszawie m.in.takimi słowy:
„Tak jak Polski nie udało się złamać, tak chcę powiedzieć, że Zachód nigdy nie da się złamać, nasze wartości zwyciężą, a nasza cywilizacja zatryumfuje. Wspólnie musimy się bić jak Polacy za rodzinę, wolność, kraj i Boga. Niech Bóg błogosławi Polaków!”