W dniu 4 grudnia gościliśmy w Bydgoszczy  wiceministra środowiska Mariusza Gajdę. Tematami spotkania była nowelizacja ustawy prawo wodne oraz ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków.
Rozmawialiśmy też m.in. o planowanej budowie nowego stopnia wodnego na Wiśle i nowo powołanej instytucji, która rozpocznie działanie od nowego roku, Państwowym Gospodarstwie Wodnym „Wody Polskie”.
Zaproszeni na debatę byli samorządowcy i instytucje zainteresowane tematyką wodną.