Wystawa w Sejmie

      Możliwość komentowania Wystawa w Sejmie została wyłączona

W dniu 5 kwietnia w Sejmie otwarta została wystawa pt. „O wieś wolną, niezależną, samorządną. Rocznica wydarzeń Bydgoskiego Marca ’81 i rejestracji Solidarności Rolniczej”
O społecznym zjednoczeniu wobec reżimu komunistycznego oraz wyjątkowym połączeniu „Solidarności” pracowniczej i rolniczej mówił marszałek Sejmu Marek Kuchciński podczas otwarcia w gmachu Sejmu RP wystawy poświęconej 36.rocznicy wydarzeń Bydgoskiego Marca ’81 i rejestracji Solidarności Rolniczej.
Ekspozycja przygotowana przez bydgoski IPN otwarto w Sejmie z mojej inicjatywy. Marszałek objął wystawę honorowym patronatem.
Pragnę nadmienić, że jest to pierwsza wystawa w gmachu Sejmu RP poświęcona wydarzeniom Bydgoskiego Marca 1981 r.
W taki również sposób chcemy, aby pamięć o ludziach i wydarzeniach bydgoskich była kultywowana i upamiętniania nie tylko w Bydgoszczy, ale i w innych miejscach tak jak Sejm RP.
Wystawa jest upamiętnieniem wydarzeń, które miały miejsce w Bydgoszczy 19 marca 1981 r. Wydarzeń, które były następstwem braku podjęcia dialogu ówczesnych władz z rolnikami i Solidarnością pracowniczą, a które dały początek fali strajków, które rozlały się na całą Polskę.
Na wystawie gościli sami uczestnicy i świadkowie wydarzeń oraz posłowie, senatorowie, przedstawiciele władz IPN, rządowych, wojewody, środowisk patriotycznych, samorządu .
Dziękuję wszystkim za liczny udział i za organizację wystawy.
Była to wspaniała lekcja historii i wspomnień.
Fot. Rafał Zambrzycki