Zakończyło się 34 posiedzenie Sejmu RP
Posłowie zdecydowali o zaostrzeniu przepisów karnych za wyłudzenia podatku VAT na podstawie fikcyjnych faktur. Uchwalili też nowelizację ustawy o swobodzie gospodarczej zgodnie z którą projekty aktów normatywnych, dotyczące praw i obowiązków majątkowych przedsiębiorców oraz wobec organów administracji publicznej przed ich uchwaleniem będą badane pod kątem wpływu na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Ponadto posłowie przyjęli ustawę o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, ustawy o kombatantach oraz osobach będących ofiarami represji wojennych i stanu powojennego oraz dokonali wyboru członka Trybunału Stanu Pana Bogusława Banaszaka.

Izba minutą ciszy oddała także hołd: Ofiarom Holocaustu (w przeddzień Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu) oraz zmarłemu 11 stycznia br. dr Bohdanowi Szuckiemu.