Zakończyło się 25 posiedzenie Sejmu

Uchwaliliśmy m.in.nowelizację ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.           W ustawie zmienia się górny limit wydatków budżetowych w latach 2015-2018 na restrukturyzację górnictwa i ma wynosić do 7 mld zł.
W dotychczas obowiązującej ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego górny limit wydatków budżetowych na restrukturyzację górnictwa wynosił 3 mld zł. W toku prac nad rządowym projektem nowelizacji ustawy sejmowa Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa poparła poselską poprawkę Prawa i Sprawiedliwości zwiększającą ten limit do 7 mld zł. Środki będą przeznaczone na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń dla pracowników przedsiębiorstw górniczych i finansowanie naprawiania szkód górniczych, w tym działania związane z finansowaniem kosztów kopalń przekazanych do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK). Wyjaśnień w tym zakresie szczegółowo udzielił minister Energii Krzysztof Tchórzewski oraz wiceminister Grzegorz Tobiszowski.

Ponadto Sejm nie przyjął Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2015 roku.
Nieprzyjęcie sprawozdania zarekomendowała sejmowa Komisja ds. Kontroli Państwowej, argumentując to m.in. złym zarządzaniem Izbą, nadmierną biurokratyzacją, co nie przekłada się na efekty pracy NIK. Poseł sprawozdawca Tadeusz Dziuba szczegółowo przedstawił nieprawidłowości, które w formie tzw. planu naprawczego muszą być wyeliminowane, by Izba funkcjonowała prawidłowo i efektywnie.