Na posiedzeniu posłowie uchwalili ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”, która jest pierwszym krokiem programu wsparcia rodzin i matek, które zdecydują się urodzić dziecko z tzw.trudnej ciąży. To początek pomocy, którą zaproponował rząd PiS. Ponadto do końca roku zostaną przedstawione kolejne kompleksowe rozwiązania w tej ważnej materii.Podstawowe założenia programu oprócz jednorazowej zapomogi w wysokości 4 tys.zł, to przede wszystkim świadczenia zdrowotne dla kobiety i jej dziecka. To łatwiejszy dostęp matek do badań prenatalnych. Dzieci, które urodzą się pomimo wykrytych przed urodzeniem chorób, do 18 roku życia będą mogły korzystać poza kolejnością m.in. ze specjalistycznej opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, psychologicznej oraz rehabilitacji.
To również ułatwienia w leczeniu szpitalnym, opiece paliatywnej i hospicyjnej. To umożliwienie porodu w najlepszych szpitalach oraz zaopatrzenie w wyroby medyczne. To także dostęp do poradnictwa oraz wsparcia psychologicznego i prawnego.
Ponadto Sejm odrzucił wniosek opozycji o wyrażenie wotum nieufności wobec Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej. W uzasadnieniu Pani Premier wskazała, że działania Pani Minister są prawidłowe, a reforma jest potrzebna i dobrze przygotowana.Dzięki reformie oświaty poprawi się jakość kształcenia, przywrócone zostaną 4 -letnie licea, 5-letnie technika, dwustopniowe szkoły branżowe i wzmocnione zostaną szkoły podstawowe. Nauczyciele natomiast otrzymali gwarancje zatrudnienia, ponieważ to wynika z naturalnego stanu, czyli uczniów będzie tyle samo, a w przyszłości i więcej. Ponadto 60 % rodziców popiera reformę.
Sejm uchwalił również m.in.ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, zmianę ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.
Na Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oprócz prac nad ustawą budżetową oraz ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”, pracowaliśmy nad prezydenckim projektem ustawy przywracającym poprzedni wiek emerytalny dla kobiet 60 lat, dla mężczyzn 65 lat.