W dniu 30 grudnia 2017 r. uczestniczyłam w odsłonięciu rzeźby „Flisaka hr. Czakiego” na bulwarze przy rzece Brdzie. Jest to wydarzenie zamykające Rok Kultury Węgierskiej w Polsce 2016/2017.
Bydgoszcz zyskała kolejny wspaniały symbol, który wpisuje się w filozofię zbliżania się miasta do rzeki, a także jest wyrazem braterskich relacji z Węgrami w Bydgoszczy. Franciszek Florian Czaki to postać węgierskiego kartografa pomysłodawcy budowy Kanału Bydgoskiego i autora pierwszego projektu. Jego zasługi były dużą przyczyną do rozwoju Bydgoszczy.