Zmarł Premier Jan Olszewski.
Wielki patriota, wspaniały człowiek. Wiernie służył Polsce i Polakom. Zawsze bronił polskich spraw, zawsze po stronie najsłabszych, krzywdzonych, zwykłych ludzi.
Panie Premierze spoczywaj w pokoju.
Cześć Jego pamięci!!!