Dziś w Inowrocławiu podjęliśmy interwencję poselską. Poprosiliśmy Pana Prezydenta Ryszarda Brejzę zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora o odpowiedzi na pytania, w których wnioskujemy o przekazanie informacji i materiałów związanych z działalnością Prezydenta i Urzędu. Zadaliśmy ważne pytania dla mieszkańców, które miesiącami oczekują na wyjaśnienie i nie mogą być dłużej lekceważone przez Pana Prezydenta Brejzę. Spokojnie czekamy na udzielenie odpowiedzi, bo zaledwie otrzymaliśmy pełną odpowiedź na 2 pytania z 20, mimo zapewnień Prezydenta, że na wiele pytań otrzymamy odpowiedź „od ręki”.