W dniu 30 listopada na konferencji prasowej przekazałam informację o dofinansowaniu przekazanym z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rozbudowę hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Mogilnie.
Kwota dofinansowania wynosi 1 710 000 zł.
Środki pochodzą z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i zostały rozdysponowane w ramach programu Sportowa Polska-programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej.
Przekazałam Pani Dyrektor Szkoły piłkę z życzeniami powodzenia w budowie nowej hali sportowej, jako symbol ważnego wydarzenia dla szkoły.
Dziś również dobre spotkania i dyżur w Strzelnie.