W dniu 8 listopada gościłam z wizytą w Świeciu nad Wisłą. Na zaproszenie Pana Przewodniczącego Komisji Zdrowia Rodziny i Opieki Społecznej Świecia oraz Pani Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej , a także Pani Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uczestniczyłam w konferencji pt. „Podwyższenie świadomości w środowisku lokalnym na temat płodowego zespołu alkoholowego FAS”.
Niezwykle istotny temat, który trzeba podnosić zwłaszcza wśród młodzieży. Działania edukacyjne i społeczne w tym kierunku są koniecznością, by w przyszłości uniknąć niekorzystnych zjawisk takich jak PZA FAS