W Tucznie na Zamku i na Stacji badawczej D&B odbyła się konferencja wraz z warsztatami pn. Porozumienie Paryskie szansą zrównoważonego rozwoju – Polski punkt widzenia.
Organizatorem tego ważnego przedsięwzięcia były związki zawodowe: NSZZ Solidarność, OPZZ, Federacja Związków Zawodowych oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, Inicjatywa Górnictwa.
Na konferencji poruszono przede wszystkim kwestie dot.COP24 w zakresie górnictwa oraz pochłaniania dwutlenku węgla poprzez naturalne regulacje, takie jak odpowiednie nasadzenia leśne i badania jego ilości w atmosferze. Eksperci przedstawili informacje i badania wykonywane przez stację badawczą, a także profesor Szyszko omówił i pokazał ogromne pola badawcze mające na celu regulacje i pochłanianie dwutlenku węgla.
Na tę okoliczność miałam przyjemność posadzić dąb – symbol pochłaniania dwutlenku.