W dniu 4 marca wzięłam udział w uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika Żołnierzy Niezłomnych-Wyklętych przy kościele parafialnym p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Świeciu nad Wisłą. Rozpoczęliśmy to pamiętne wydarzenie Mszą Św., a następnie przeszliśmy pod obelisk, gdzie nastąpiło poświęcenie i odsłonięcie. Złożyliśmy też wiązanki kwiatów i wspomnieliśmy w przemówieniach Żołnierzy Wyklętych. Następnie miłe spotkanie w biurze PiS. Dziękuję za życzliwość i serdeczne przyjęcie.