W dniu 7 listopada, w województwach w całej Polsce, odbyły się konferencje prasowe podsumowujące pierwszą edycję programu KLUB.
W naszym regionie spotkanie z przedstawicielami mediów zorganizowano w I Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu. W konferencji udział wziął zastępca dyrektora Departamentu Sportu Wyczynowego Ministerstwa Sportu i Turystyki Wojciech Kudlik, Wojewoda i wraz ze mną Pełnomocnik Okręgu. O przedsięwzięciu opowiedzieli także beneficjenci programu KLUB z Inowrocławia: Dariusz Sikora ze Szkolnego Klubu Sportowego „Kasprowicz”, Arkadiusz Fajok ze Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Plażowej „Damy Radę”, Daniel Gorczyca z Klubu Kyokushin i Mariusz Kaczmarek z Klubu Sportowego Karate.
Ponad dwa tysiące klubów sportowych otrzymało w 2016 roku dofinansowanie od Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu KLUB. Łącznie kluby sportowe otrzymały wsparcie na kwotę sięgającą blisko 24 mln zł. Dzięki dofinansowaniu mogły wysłać dzieci na obóz sportowy, opłacić pracę trenera czy też zakupić sprzęt sportowy.
W województwie kujawsko-pomorskim ministerstwo przyznało dofinansowanie 65 klubom w ramach I naboru i 28 w ramach II naboru na łączna kwotę 1 057 708,00 zł.
Ja podkreśliłam to, że aby kluby sportowe mogły uzyskiwać dofinansowanie z ministerstwa ważna jest informacja o takich możliwościach.
To poprzez rozmowy i przekazywane informacje wiele klubów złożyło wnioski i uzyskało dofinansowanie.
Wspomniałam także, że dzięki mojemu zaangażowaniu i informacji udało się skutecznie uzyskać dofinansowanie dla KS Łochowo.
Powodem, dla którego kluby nie występują o środki z ministerstwa jest często brak wiedzy. Zatem ważna jest informacja w tym zakresie. Dlatego też w moim biurze poselskim został utworzony zespół sportowy, który będzie miał na celu informowanie klubów o inicjatywach i programach sportowych ogłaszanych przez Ministerstwo Spotu i Turystki. Również w razie konieczności będzie udzielana pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie.