W dniu 16 stycznia dobre i merytoryczne spotkanie z rolnikami w Dąbrowie Biskupiej. W spotkaniu wziął udział Poseł Jan Krzysztof Ardanowski oraz Dyrektor z Urzędu Wojewódzkiego i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz szef struktur PiS Przemysław Dobrychłop. Rolnicy poruszyli wiele ważnych problemów przede wszystkim kwestie związane z melioracją terenów, sprzedaży produktów rolnych, nieuczciwymi praktykami w zakresie środków ochrony roślin, odszkodowań, dopłat.
Dziś również gościliśmy w Bydgoszczy wiceministra finansów Pawła Gruzę, który przedstawił kwestie dotyczące podatków, a zwłaszcza ułatwień i ulg dla przedsiębiorców.
Dziękuję posłowi Ardanowskiemu oraz wszystkim uczestnikom spotkania.