W dniu 26 marca w Mogilnie odbyło się spotkanie w sprawach rolnictwa i polskiej wsi. Gościem specjalnym z zakresu rolnictwa był poseł Krzysztof Ardanowski oraz Grzegorz Smyrty z KOWR i Leszek Kawczyński z Wód Polskich. Oprócz spraw rolniczych rozmawialiśmy o sprawach społecznych, pracowniczych i gospodarczych. Dziękuję za organizację spotkania Jerzemu Łaganowskiemu.