W dniu 16 kwietnia odwiedziłam Szubin. Na specjalne zaproszenie Pani Karoliny Domżały-Kaczmarek – Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Szubinie uczestniczyłam w posiedzeniu Komisji. Omówiliśmy funkcjonowanie podstawowej opieki zdrowotnej na terenie gminy Szubin, możliwości utworzenia Domu Dziennego Pobytu „Senior +” lub Klubu Seniora na terenie gminy, roczne sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018.
Na koniec dobre spotkanie z burmistrzem i Prezydium Rady Gminy Szubin.
Dziękuję za zaproszenie Karolinie i Markowi za udział w spotkaniach.