Kampania „Godny wybór. Przywrócenie wieku emerytalnego.”

Od 1 października 2017 roku wchodzi w życie ustawa przywracająca wiek emerytalny.
Dlatego Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wspólnie z Kancelarią Prezydenta, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i NSZZ „Solidarność” z rozpoczęły kampanię społeczno-informacyjną „Godny wybór. Przywrócenie wieku emerytalnego”.
Dziś takie spotkanie odbyło się w Bydgoszczy.
Celem tej kampanii jest jasny przekaz, że decyzja o przejściu na emeryturę jest decyzją indywidualną.
Przejście na emeryturę nie jest obowiązkiem, ale naszym wyborem. Każdy uprawniony będzie miał możliwość podjęcia własnej decyzji o momencie przejścia na emeryturę. To istota nowych rozwiązań, wokół których nawarstwiło się wiele fałszywych informacji. Podczas spotkania przedstawiciele ministerstwa m.in. przekonywali, że obecny algorytm obliczania świadczenia emerytalnego premiuje dłuższe pozostawanie w zatrudnieniu.
Na spotkaniu poinformowałam wszystkich, iż w moim biurze poselskim w najbliższym czasie odbędzie się spotkanie osób zainteresowanych nowym systemem emerytalnym z doradcami ZUS.
Proszę o zgłoszenia osobiście lub pod nr tel. 52 321 48 22

Poniżej 7 zasad emerytalnych:
1. Moja emerytura – mój wybór
Celem przywrócenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn od 1 października 2017 r. jest przede wszystkim umożliwienie każdemu ubezpieczonemu podjęcie samodzielnej decyzji o momencie zakończenia aktywności zawodowej. Ustawa określa minimalny wiek, w którym można skorzystać z prawa do emerytury.
2. Emerytura to prawo, a nie obowiązek
Ustawa określa minimalny wiek emerytalny. Każdy ubezpieczony sam powinien podjąć decyzję o momencie zakończenia aktywności zawodowej. Decyzja zależy od indywidualnej sytuacji ubezpieczonego i związana jest m.in. z:
* oczekiwaniami co do wysokości otrzymywanych w przyszłości świadczeń emerytalnych,
* oceną stanu zdrowia,
* sytuacją ogólną i indywidualną pozycją na rynku pracy,
* planami dotyczącymi długości odpoczynku po zakończeniu aktywności zawodowej.
3. Sprawdź zanim wybierzesz
Decyzja o przejściu na emeryturę jest indywidualnym wyborem, ale aby go świadomie dokonać pomocne są dokładne kalkulacje. Powołani w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych doradcy emerytalni oraz dostępny kalkulator emerytalny umożliwią na bieżąco wyliczenie emerytury i podjęcie decyzji o okresie przedłużenia aktywności zawodowej, po osiągnięciu wieku emerytalnego.
4. Emerytura – wybieram świadomie
Już obecnie 17% ubezpieczonych podejmuje decyzję o późniejszym skorzystaniu z prawa do emerytury niż w obowiązującym (podwyższonym) wieku emerytalnym. Obecny algorytm obliczania świadczenia premiuje dłuższe pozostawanie w zatrudnieniu. Im dłużej pracujemy tym kapitał na koncie i subkoncie ubezpieczonego jest wyższy, a średnia dalsza długość życia niższa, co w konsekwencji daje wyższą emeryturę. Efektem opóźnienia przejścia na emeryturę o rok jest o ok. 8% wyższe świadczenie. Jest to jeden z największych przyrostów na świecie.
5. Bezpieczna praca do emerytury
Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego.
Ustawa określająca minimalny wiek emerytalny zapewnia jednakowy 4-letni okres ochronny dla wszystkich pracowników. Oznacza to, że osoby, które skończą wiek 60/65 lat, a znajdują się już w okresie ochronnym, począwszy od października 2017 r., nadal będą z niego korzystać.
6. Emerytura zabezpieczona finansowo Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma zabezpieczone środki na wypłaty wszystkich świadczeń. Dobra sytuacja na rynku pracy spowodowała, że rynek pracodawcy zmienia się w rynek pracownika. Pracodawcom zależy na utrzymaniu wartościowych i doświadczonych pracowników, poprawiają się także warunki pracy. Wiele osób, które mogą lub będą mogły przejść na emeryturę będzie to skłaniało do kontynuowania pracy.
7. Polityka rodzinna wzmacnia emerytury. Na stabilność finansową systemu emerytalnego wpływ ma polityka rodzinna, której celem jest zwiększenie liczby narodzin, jakości wychowywania i kształcenia dzieci. Dzisiejsze wsparcie polityki prorodzinnej będzie miało wpływ na system emerytalny i w dłuższej perspektywie oznaczać będzie większe możliwości skierowania dodatkowych środków dla emerytów i rencistów.
Fot. NSZZ Solidarność

 

Wizyta w kopalni Budryk

W dniu 16 maja br. na zaproszenie Wiceministra Energii Grzegorza Tobiszowskiego wraz z grupą parlamentarzystów zjechaliśmy na poziom 1290 metrów w kopalni Budryk należącej do JSW. W spółce ruszają inwestycje, dzięki którym będzie ona produkowała więcej węgla koksowego wysokiej jakości. Zmiana profilu to jedno z założeń przyjętego planu restrukturyzacyjnego jak i przygotowywanej aktualnie strategii spółki na lata 2018-2030.
W najbliższych kilku latach w kopalniach należących do JSW produkcja węgla koksowego powinna osiągnąć poziom 85 proc. ogólnej produkcji. Aby to się udało spółka musi zainwestować przede wszystkim w zakłady przeróbcze w kopalni Budryk i obu ruchach kopalni Knurów-Szczygłowice.

41 posiedzenie Sejmu

Zakończyło się 41posiedzenie Sejmu, na którym uchwaliliśmy zmiany w ustawie o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustawach. Nowe przepisy przewidują nabór do służby publicznej w sądownictwie na podstawie zobiektywizowanego kryterium jakim jest egzamin. Przywracają Krajowej Szkole pełnię kompetencji do organizowania przebiegu aplikacji, w tym także organizowania praktyk. Aplikacja sędziowska odbywana w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury będzie podstawową drogą dojścia do zawodu sędziego. Absolwenci z najlepszymi ocenami będą mieli pierwszeństwo w ubieganiu się o stanowiska asesorskie i sędziowskie.
Zdecydowaliśmy też o włączeniu celników do systemu emerytur mundurowych. Jest to główny cel uchwalonej nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.
Przyjęliśmy też uchwałę w sprawie uznania projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (wersja przekształcona) za niezgodny z zasadą pomocniczości.

W trakcie tego posiedzenia sejmu odbyło się także posiedzenie nadzwyczajnej podkomisji rozpatrującej projekt ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (druk nr 936).
Przyjęliśmy projekt ustawy wraz z poprawkami. W najbliższym czasie odbędzie się drugie czytanie.

Święto Narodowe Trzeciego Maja

Dziś na Starym Rynku w Bydgoszczy uczciliśmy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Z tej okazji odbyła się uroczysta Msza Święta, której przewodniczył biskup Jan Tyrawa.
226 lat temu Europa patrzyła na Polskę z podziwem. 3 maja 1791 r. Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację Konstytucję 3 maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli.

Święta Wielkiej Nocy

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
życzę radości z tryumfu Zmartwychwstałego Chrystusa.
Niech ten szczególny czas będzie przepełniony
wiarą, nadzieją i miłością,
a spędzony w gronie najbliższych,
napełni wszystkich radością i spokojem.
Aby Poranek Wielkanocny obfitował wieloma łaskami
od Zmartwychwstałego Pana.
Wesołego Alleluja!
Smacznego jajka i obfitego dyngusa
dla każdego z Was.

39 Posiedzenie Sejmu

Na 39 posiedzeniu Sejm odrzucił wniosek PO o wotum nieufności wobec rządu, uchwalił ustawę repatriacyjną, ustawę mającą zwiększyć ochronę pracowników tymczasowych, zaostrzył prawo dotyczące wycinki drzew – chęć wycinki trzeba będzie zgłosić w gminie, ponadto przyjął m.in. ustawę o ustanowieniu Krzyża Zachodniego dla osób udzielających pomocy i schronienia represjonowanym Polakom w latach 1939-1989, uchwalił ustawę Prawo farmaceutyczne, wzmocnił niezależność i obiektywizm biegłych rewidentów i firm audytorskich.

Ponadto wystawa, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, posiedzenia komisji, zespołów i miłe spotkanie z Marszałkiem Markiem Kuchcińskim oraz spotkanie Wielkanocne.

Wystawa w Sejmie

W dniu 5 kwietnia w Sejmie otwarta została wystawa pt. „O wieś wolną, niezależną, samorządną. Rocznica wydarzeń Bydgoskiego Marca ’81 i rejestracji Solidarności Rolniczej”
O społecznym zjednoczeniu wobec reżimu komunistycznego oraz wyjątkowym połączeniu „Solidarności” pracowniczej i rolniczej mówił marszałek Sejmu Marek Kuchciński podczas otwarcia w gmachu Sejmu RP wystawy poświęconej 36.rocznicy wydarzeń Bydgoskiego Marca ’81 i rejestracji Solidarności Rolniczej.
Ekspozycja przygotowana przez bydgoski IPN otwarto w Sejmie z mojej inicjatywy. Marszałek objął wystawę honorowym patronatem.
Pragnę nadmienić, że jest to pierwsza wystawa w gmachu Sejmu RP poświęcona wydarzeniom Bydgoskiego Marca 1981 r.
W taki również sposób chcemy, aby pamięć o ludziach i wydarzeniach bydgoskich była kultywowana i upamiętniania nie tylko w Bydgoszczy, ale i w innych miejscach tak jak Sejm RP.
Wystawa jest upamiętnieniem wydarzeń, które miały miejsce w Bydgoszczy 19 marca 1981 r. Wydarzeń, które były następstwem braku podjęcia dialogu ówczesnych władz z rolnikami i Solidarnością pracowniczą, a które dały początek fali strajków, które rozlały się na całą Polskę.
Na wystawie gościli sami uczestnicy i świadkowie wydarzeń oraz posłowie, senatorowie, przedstawiciele władz IPN, rządowych, wojewody, środowisk patriotycznych, samorządu .
Dziękuję wszystkim za liczny udział i za organizację wystawy.
Była to wspaniała lekcja historii i wspomnień.
Fot. Rafał Zambrzycki

Konferencja prasowa ws. Bydgoskiego Marca 1981 r.

W dniu 3 kwietnia na konferencji prasowej zorganizowanej wspólnie z przedstawicielem IPN Krzysztofem Osińskim oraz uczestnikami i świadkami wydarzeń Bydgoskiego Marca 1981 r. Antonim Tokarczukiem i Andrzejem Mazurowiczem poinformowałam, że w związku                z 36 rocznicą wydarzeń Bydgoskiego Marca, w gmachu Sejmu w dniu 5 kwietnia zostanie otwarta Wystawa pt. „O wieś wolną, nienależną, samorządną…Rocznica wydarzeń Bydgoskiego Marca ’81 i rejestracji Solidarności rolniczej”.
Honorowy Patronat nad wystawą objął Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, a inicjatorem   i organizatorem wystawy jestem ja wraz z IPN.
Jest to pierwsza wystawa w Sejmie RP poświęcona wydarzeniom Bydgoskiego Marca 1981 r.
Wystawę będzie można oglądać do 8 kwietna i zostanie upamiętniona w gazecie pt.Kronika Sejmowa.
Na wystawę zaproszeni zostali uczestnicy tamtych wydarzeń oraz przedstawiciele solidarności, organizacji patriotycznych, IPN, wojewody, władz rządowych, samorządowych, kuratorium, posłowie, senatorowie.
Poprzez tę wystawę chcemy, aby pamięć o ludziach i wydarzeniach bydgoskich była kultywowana i upamiętniona nie tylko w Bydgoszczy, ale i w innych miejscach Polski.
http://bydgoszcz.tvp.pl/…/bydgoski-marzec81-trafia-do-sejmu…
https://bydgoszcz24.pl/…/wystawa-w-sejmie-na-temat-wydarzen…
http://www.radiopik.pl/…/info/2017/2017-04-03_1491228371.mp3

Fot. Jacek Nowacki, Mirosław Jamroży