W Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie wigilijne z udziałem księży, przedstawicieliadministracji zespolonej i niezespolonej, straży, policji, wojska oraz instytucji współpracujących z administracją rządową🎄
Kolejne spotkanie wigilijne w Solcu Kujawskim z leśnikami.