Przypominam o zaleceniach dla #pracodawców w związku z #koronawirusem

oddeleguj pracowników do wykonywania pracy w domu
ogranicz liczbę pracowników przebywających w zakładzie pracy w tym samym czasie (system zmianowy, rotacyjny, elastyczny czas pracy)
zrezygnuj z konferencji i szkoleń

Więcej

Obraz może zawierać: 1 osoba, siedzi